RÚT TIỀN ĐÁO HẠN THẺ TÍN DỤNG - VISA - MASTER - JCB

QUY TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤQUY TRÌNH RÚT TIỀN MẶT THẺ TÍN DỤNG, VISA, MASTER, JSC

…đang cập nhật…

Hotline Tư Vấn: 0965 66 1388QUY TRÌNH ĐÁO HẠN THẺ TÍN DỤNG, VISA, MASTER, JSC

…đang cập nhật…Hotline Tư Vấn: 0965 66 1388

– Phí rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, visa, master, jsc chỉ từ 1.8%.

– Phí đáo hạn thẻ tín dụng, visa, master, jsc chỉ từ 2.0%.

– Khách hàng chỉ cần mang thẻ tín dụng, visa, master, jsc của mình và kèm theo giấy tờ cmnd/cccd/hộ chiếu (chính chủ)

– Thời gian nhanh chóng từ 15-30p.

– Khách hàng chưa có thẻ tín dụng, visa, master, jsc hỗ trợ tư vấn mở thẻ miễn phí.

– Hỗ trợ nhiệt tình linh hoạt.